sun
כל אחד רוצה להנות מהחיים יותר.

לחלקנו יש עבודה מלאת מתחים, או חיי משפחה מלאי מתחים. בעצם לכולנו יש מתחים

כולנו היינו רוצים לשחרר את המתחים האלו. אנו יודעים שמתחים אלו מפריעים לנו בתפקוד היומיומי אבל אין לנו את הכוח לעשות משהו.

גם מי שאין לו חיי יום יום מלאי מתחים, היה רוצה לשפר את יכולתו לעבוד, את היצירתיות שלו, את יכולת האהבה ועוד.

תארו לעצמכם טכניקה פשוטה וקלה שאינה דורשת מאמץ, המאפשרת פירוק כל המתחים שנצברו במשך היום ולא רק זה אלא גם מתחים שנצברו בגוף במשך שנים.

זוהי בדיוק טכניקת ה NSR, טכניקה פשוטה וטבעית המתורגלת פעמיים ביום במשך 15 עד 20 דקות בכל פעם, ללא מאמץ, ללא ריכוז ומאפשרת שחרור מתח טבעי ועל ידי כך התפתחות לעבר ניצול מירבי של הפוטנציאל הטמון בנו.